Đăng ký tiêm chủng Vacxin

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

Thông tin thai kì:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG

Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc - P. Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3569 888 - (0238) 626 9999
Website: https://benhviencuadong.vn/