Tra cứu kết quả xét nghiệm Covid

THÔNG TIN TRA CỨU
NHẬP MÃ TRA CỨU TRÊN PHIẾU THU TIỀN:
Nếu không có mã tra cứu, nhập đầy đủ các thông tin sau:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG
Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc - P. Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3569 888 - 19008686
Website: https://benhviencuadong.vn/